Hva skjer?

Her kan du finne alle våre aktiviteter. Du kan bruke filteret under til venstre for å finne aktiviteter i andre lokallag hvis ønskelig.

Filtrer etter følgende:

Kategorier

Medlemsforeninger

Fylker

Side 1 av 1 (10 aktiviteter)
Juli 2017
Lørdag 1 Juli TurerRisken sopp- og nyttevekstforeningMøre og RomsdalKartlegging

Kartleggingstur i Børresdalen i Fræna

Kartleggingstur i området Børresdalen ovenfor Varholen i Fræna, lørdag 1. juli fra kl. 11-15. Oppmøte på parkeringsplass like ovenfor næringsområdet på Varholen. På turen bruker vi GPS og bestemmer og registrerer arter, med hovedvekt på sopp og karplanter. Funn blir i etterkant lagt inn i www.artsobservasjoner.no. Dette er både lærerikt og sosialt og vi ønsker interesserte velkommen.

August 2017
Lørdag 19 August TurerRisken sopp- og nyttevekstforeningMøre og RomsdalKartlegging

Kartleggingstur i Tingvoll

Kartleggingstur i nordre deler av Tingvoll, lørdag 19. august. Vi bruker dagen og kartlegger et barskogsområde (planta granskog) på Aspøya og et edellauvskogsområde ved Vasselen i Straumsnes-området. På turen bruker vi GPS og bestemmer og registrerer arter, med hovedvekt på sopp og karplanter. Funn blir i etterkant lagt inn i www.artsobservasjoner.no. Dette blir både lærerikt og sosialt og vi ønsker interesserte velkommen.

Nærmere informasjon om tid og sted for oppmøte kommer.

Søndag 20 August TurerKursRisken sopp- og nyttevekstforeningMøre og Romsdal

Ekskursjon grunnkurs Kristiansund/Frei

Vi møtes 20.08. til sopptur og avslutning på grunnkurset, og vi er i aktivitet fra kl 10-16. Nærmere informasjon i epost. 

Torsdag 31 August TurerRisken sopp- og nyttevekstforeningMøre og RomsdalKartlegging

Kartleggingstur ved Brandsetra i Eide

Kartleggingstur ovenfor Brandsetra i Eide, torsdag 31. august på ettermiddag/kveld. På turen bruker vi GPS og bestemmer og registrerer arter, med hovedvekt på sopp og karplanter. Funn blir i etterkant lagt inn i www.artsobservasjoner.no. Dette blir både lærerikt og sosialt og vi ønsker interesserte velkommen.

Nærmere informasjon om tid og sted for oppmøte kommer.

September 2017
Søndag 10 September TurerRisken sopp- og nyttevekstforeningMøre og Romsdal

Sopptur i Rauma

Risken sopp- og nyttevekstforening drar på sopptur i Rauma 10.09. Tur mellom 11 og 14. Alle som ønsker å delta er velkommen. Soppsakkyndig blir med på turen. Nærmere info kommer.

Torsdag 14 September TurerRisken sopp- og nyttevekstforeningMøre og RomsdalKartlegging

Kartleggingstur i Gjemnes eller Molde

Kartleggingstur i Gjemnes eller Molde, torsdag 14. september på ettermiddag/kveld. På turen bruker vi GPS og bestemmer og registrerer arter, med hovedvekt på sopp og karplanter. Funn blir i etterkant lagt inn i www.artsobservasjoner.no. Dette blir både lærerikt og sosialt og vi ønsker interesserte velkommen.

Nærmere informasjon om tid og sted for oppmøte kommer.

Søndag 17 September TurerRisken sopp- og nyttevekstforeningMøre og Romsdal

Sopptur i Molde

Risken sopp- og nyttevekstforening drar på sopptur i Molde 17.09. Tur mellom 11 og 14. Alle som ønsker å delta er velkommen. Soppsakkyndig blir med på turen. Nærmere info kommer.

Fredag 22 September KursRisken sopp- og nyttevekstforeningMøre og Romsdal

Soppfaghelg og Sertifiseringskurs for soppsakkyndige i Møre og Romsdal / Trøndelag

Risken sopp- og nyttevekstforening arrangerer etterutdannings- og sertifiseringskurs for soppsakkyndige i Møre og Romsdal og Trøndelag, 22. - 23. september i Eikesdalen i Romsdal.

NSNF har fra høsten 2016 innført en sertifiseringsordning for soppsakkyndige, og deltagelse på kurset i Eikesdalen gir godkjenning som soppkontrollør for 5 år. Kurset består av 3 t teori og 3 t feltarbeid (ingen prøve/eksamen), og gjennomføres fredag kveld (teori) og lørdag formiddag (felt). Fagansvarlig for kurset blir Perry Gunnar Larsen.

Risken vil legge til rette for at hele helgen 22. - 24. september blir enn faghelg i Eikesdalen, med ytterligere muligheter for turer og kartlegging/innsamling av sopp lørdag ettermiddag og søndag formiddag, etter sertifiseringskurset. Vi håper mange vil ta turen til Eikesdalen denne helgen! Invitasjon med foreløpig program er sendt alle soppsakkyndige i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Påmelding til post@risken.no innen 1. juli. Vi åpner for deltagelse fra soppsakkyndig-kandidater og andre interesserte ved ledige plasser etter denne fristen.

Søndag 24 September TurerRisken sopp- og nyttevekstforeningMøre og Romsdal

Sopptur Kristiansund/Frei

Risken sopp- og nyttevekstforening drar på sopptur i Kristiansundsområdet 24.09. Tur mellom 11 og 14. Alle som ønsker å delta er velkommen. Soppsakkyndig blir med på turen. Nærmere info kommer.

Oktober 2017
Lørdag 7 Oktober TurerRisken sopp- og nyttevekstforeningMøre og RomsdalKartlegging

Kartleggingstur ved Langvatnet i Fræna

Risken avslutter kartleggingsesongen med en siste tur for året til kartleggingsområdet ved Langvatnet i Fræna kommune. Turen går lørdag 7. oktober kl. 11-14, med oppmøte kl. 11 på parkeringsplassen ved badeplassen i nordøstenden av vatnet. Vi bruker GPS og bestemmer og registrerer arter, med hovedvekt på sopp og karplanter. Funn blir i etterkant lagt inn i www.artsobservasjoner.no. Dette er både lærerikt og sosialt og vi ønsker interesserte velkommen.