Kartleggingsarbeid i Risken

Risken sopp- og nyttevekstforening arbeider først og fremst med sopp og ville planter, men alle kartleggere kan delta i vår organiserte kartleggingsvirksomhet. Dette er viktig for Riskens arbeid med og kartlegging av det biologiske mangfoldet generelt.  Videre bidrar det til utviklingen av et kartleggingsmiljø og dette er en utmerket læringsarena.

Alle interesserte er velkommen på kartleggingsturer, det er ingen krav til forkunnskap og vi ønsker også å bidra til opplæring i arbeidet.

Årsaken til at vi  har fokus også på karplanter, skyldes interessen for nyttevekster,
at det i Møre og Romsdal ikke er egen lokalforening tilknyttet Norsk Botanisk forening  og at kartlegging er et viktig samfunnsbidrag.

  • Aktiviteten består i å finne arter
  • bestemme dem
  • stedfeste dem
  • og legge inn data på Artsobservasjoner
  • eventuelt fotografere dem og/eller sende inn belegg.

Andre foreninger som driver eget kartleggingsarbeid, kan også delta sammen med oss på våre ekskursjoner. 

Interesserte bes melde seg til:

Anders Røynstrand
andersroeynstrand@hotmail.com
Mobil: 47 41 99 97

Dersom det er minst 5 interesserte kan vi holde kurs i bruk av artsobservasjoner :)

Dette er både lærerikt, sosialt og spennende :)