Årsmøte 12. februar 2018

Årsmøte 12. februar 2018

Risken sopp- og nyttevekstforening ønsker medlemmer og interesserte velkommen til årsmøte mandag 12. februar kl. 18.00. Årsmøtet blir avholdt på Tribunebygget, Idrettsvegen 2, i Molde, på møterom i 3. etasje.

Det blir vanlige årsmøtesaker, i tillegg markerer vi at Risken har blitt 15 år som forening, og vi ser fram mot årets store arrangement: Høstsopptreffet 2018 som i år arrangeres i Molde og omegn 6. - 9. september. Det blir lett servering, utlodning og mulighet for en god prat. 

Alle medlemmer i foreningen har fått innkalling og årsmelding på epost.

Velkommen!

 

Dagsorden for årsmøtet:

1. Møtet settes:
a) antall fremmøtte og stemmeberettigede
b) godkjenning av fullmakter
c) valg av møteleder
2. Åpning av årsmøtet
a) valg av referent
b) valg av 2 personer til å signere protokoll
c) godkjenning av innkalling
d) godkjenning saksliste
3. Årsmelding 2017
4. Arbeidsprogram.
a) Prinsipprogram 2018
b) Aktivitetsplan 2018
5. Økonomi
a) Regnskap 2017 m/revisjonsberetning
b) Budsjett 2018
6. Valg 2018
a) leder (1 år)
b) 2 styremedlemmer (2 år)
c) 3 varamedlemmer (1 år)
d) revisor (1 år)
e) utsending til årsmøtet i Norges sopp- og nyttevekstforbund
f) valgkomite
  • Risken sopp- og nyttevekstforening fylte 15 år 26.11.2017, vi markerer
  • Høstsopptreff 2018 i Molde
  • Digital soppapp