Informasjon i forbindelse med koronavirus-utbruddet

I forbindelse med koronavirusutbruddet ønsker vi at alle tar et solidarisk ansvar for å minke smittespredning.

Vi er i ulike arbeidssituasjoner, spredt over flere kommuner og kanskje også noen med økt risiko eller tilsvarende i nære relasjoner.

Derfor vil alle fysiske møter-/ og kursaktiviteter opphøre frem til 14.04.

Innen den tid vil det være gjort ny vurdering som blir kunngjort på nettsiden www.risken.no og fb-gruppa. Det kan bli aktuelt å avvikle møter på skype.

Vi følger nøye informasjon som kommer fra myndighetene og vil vurdere fortløpende alle arrangementer vi har planlagt i vår.