Årsmøte 2021

Risken sopp- og nyttevekstforening avholder årsmøte i Molde torsdag 18. februar kl. 18.00. Møtelokale er Tribunebygget, Idrettsvegen 2, som har plass til inntil 10 deltakere, innenfor gjeldene nasjonale råd for smittevern. Forutsetningen for fysisk oppmøte er at du er frisk. Ellers vil alle som ønsker det kunne delta på årsmøtet digitalt, via Skype.

Viktig: Alle som ønsker å delta på årsmøtet må melde seg på på forhånd her: https://risken.soppognyttevekster.no/arrangementer/arsmote-i-risken-sopp-og-nyttevekstforening/. I påmeldingen velger du om du vil delta fysisk på Tribunebygget, eller delta digitalt på Skype. Påmeldingsfrist mandag 15. februar. 

Innkalling med sakliste kan du laste ned ved å klikke på lenken under. Øvrige møtedokumenter sendes på e-post etter påmelding.

Innkalling og sakliste til årsmøtet i Risken 2021 (pdf-dokument)

Innkalling til årsmøtet er også sendt på e-post til alle medlemmer som er registrert med e-postadresse hos oss. Vi ønsker alle velkommen til å delta! Medlemmer, eller de medlemmer har gitt fullmakt, har stemmerett.