Innkalling og saksliste til årsmøte

Tid: Mandag 13. februar 2017 kl 18.00.
Sted: Tribunebygget, Idrettsvegen 2, Molde

Dagsorden:

  1. Møtet settes:
   1. antall fremmøtte og stemmeberettigede
   2. godkjenning av fullmakter
   3. valg av møteleder

  2. Åpning av årsmøtet
   1. valg av referent
   2. valg av 2 personer til å signere protokoll
   3. godkjenning av innkalling
   4. godkjenning saksliste

  3. Årsmelding (se utkast årsmelding 2016 HER).

  4. Arbeidsprogram
   1. Prinsipprogram
   2. Aktivitetsplan

  5. Økonomi
   1. Rekneskap m/revisjonsberetning
   2. Budsjett

  6. Innkomne forslag
  7. Valg
   1. leder (1 år)
   2. 2 styremedlemmer (2 år)
   3. 3 varamedlemmer (1 år)
   4. revisor (1 år)
   5. utsending til årsmøtet i Norges sopp- og nyttevekstforbund
   6. valgkomite

  8. Debatt/ meningsutveksling:
   • Høstsopptreff 2018 i Molde
   • Utvalg som arbeidsform og interesse for å delta i utvalg

Det vil bli lett servering, utlodning, ordet fritt underveis i programmet og evt en liten Quiz.
Velkommen!