Soppsakkyndige

Risken sopp- og nyttevekstforening er hver høst tilgjengelig for publikum for soppkontroll. Vi vil gjennomføre soppkontroll på arrangerte kurs og turer, i praksis hver søndag fra midten av august til slutten av oktober, samt enkelte andre ukedager. Oversikt over arrangementer finner du under Hva skjer? 

Du kan også ta direkte kontakt med en soppsakkyndig i ditt område, som du kan finne på listen under.

Her er listen over soppsakkyndige pr. 01.01.2019

Magnar Husby 908 49 997 Fræna
Ole Magne Stavik 920 34 582 Molde
Anders Røynstrand 474 19 997 Eide
Anne Britt Aas      402 82 637 Molde
John Bjarne Jordal  913 64 212 Øksendal 
Guttorm Iversen 941 71 985 Molde
John Arne Vaagsæter 905 36 981  Skåla

 

Sissel Hansen 901 31 782 Tingvoll
Åsa Sildnes  957 23 633 Averøy
Janne Hofstad 480 77 021 Gjemnes
Ruben Skrede 480 77 021 Gjemnes
Jarle Ugelstad Klavenes 982 14 064 Eide
Turid Helene Tennøy 954 79 950 Molde
Anne Marie Hareide 905 62 182  Molde

 

Risken sopp og nyttevekstforening har prioritert ganske høyt å rekruttere og få utdannet flere soppsakkyndige i vårt område. Dette er viktig både for avvikling av kurs, turer og medlemspleie forøvrig.

Interessen for sopp er stadig økende, og det er viktig at vi spiser trygg mat.