Styret

Leder og kasserer:                                                   

Anne Marie Hareide      

mia.hare@online.no                       

mobil: 90 56 21 82

Nestleder:         

Øystein Nergård

esperanza.n@hotmail.com

Tlf. 99726308

Sekretær:     

Susanne Friis Pedersen 

susannefriis21@gmail.com            

mobil: 95 33 46 11

 

Styremedlem:                                             

May-Britt Bjørke                                         

maybrittbjorke@gmail.com                           

Mobil: 95 96 38 23

 

Styremedlem:                                             

Kari Janne Gjøen                                          

kari-janne@hotmail.no                               

Mobil: 40 07 41 80

 

Varamedlem:                                         

Iver Arthur Mittet                     

iver.arthur@gmail.com

Tlf. 91719585

 

Varamedlem:

Karl Wesenberg                                           

karl-we@online.no

Tlf. 90840918

Varamedlem:                                                  

Reidar Rytter-Fjøren                

mail@reidar.com