Utvalg

Risken organiserer deler av arbeidet i foreningen gjennom ulike utvalg, der alle interesserte medlemmer kan bidra til drift av foreningen og planlegging av turer, kurs og andre arrangement. Ta kontakt med utvalgslederne over dersom du ønsker å påvirke våre valg eller bidra!

Sopp- og nyttevekstutvalg 
Susanne Friis Pedersen  susannefriis21@gmail.com

Kunst- og håndverksutvalg
Kari Janne Gjøen  
kari-janne@hotmail.no           Mobil: 98 42 20 98

Kartleggings- og kursutvalg
Anders Røynstrand
andersroeynstrand@hotmail.com Mobil: 47 41 99 97 

Nettutvalg 
Anders Røynstrand 
andersroeynstrand@hotmail.com 
Mobil: 47 41 99 97

Økonomi, lager, kontor og utstyr
Anne Marie Hareide
mia.hare@online.no
Mobil: 90 56 21 82