Årsmøte i Risken 13. februar 2023

 

Risken sopp- og nyttevekstforening har årsmøte mandag 13. februar kl 18:00.

Møtested er Tribunebygget,  Idrettsvegen 2, Molde – konferanserom 3.etasje, hovedinngang midt på eller trapp på østsiden av tribunen.

Dagsorden:

  1. Møtet settes: a) antall fremmøtte og stemmeberettigede b) godkjenning av fullmakter c) valg av møteleder.
  2. Åpning av årsmøtet a) valg av referent b) valg av 2 personer til å signere protokoll c) godkjenning av innkalling d) godkjenning saksliste
  3. Årsmelding 2022
  4. Arbeidsprogram. a) Prinsipprogram 2023 b) Aktivitetsplan 2023
  5. Økonomi a) Regnskap 2022 m/revisjonsberetning b) Budsjettforslag 2023
  6. Valg 2023 a) leder (1 år) b) 2 styremedlemmer (2 år) c) 3 varamedlemmer (1 år) d) revisor (1 år)e) utsending til årsmøtet i Norges sopp- og nyttevekstforbund f) valgkomite

Ev. ordet fritt og servering underveis.

Årsmøtet vil gjennomføres ved fysisk oppmøte, men det vil være mulig å delta digitalt. Påmelding i kalender eller epost innen 12.02.2023. Alle som ønsker å delta på årsmøtet må melde seg på på forhånd. For å melde deg på gjør du dette i kalender. I påmeldingen under kommentar skriver du enten å delta fysisk eller delta digitalt. De som vil delta digitalt får i forkant av møtet e-post med lenke for å bli med i møtet. Påmeldingsfrist søndag 12. februar.

Får du problemer med å logge inn og melde deg på, kan du sende en e-post til post@risken.no og gi beskjed om du deltar fysisk eller digitalt.

Innkalling med sakliste blir også sendt ut til medlemmer som er registrert med epostadresse. Det er ordinære årsmøtesaker, med både tilbakeblikk og fokus på året vi nå har påbegynt. Bidra gjerne ris og ros, samt ønsker for 2023

Vi ønsker dere velkommen!

Medlemmer, eller de medlemmer har gitt fullmakt, har stemmerett på årsmøtet.