Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Risken sopp- og nyttevekstforening avholdt årsmøte mandag 12. februar 2018 på Tribunebygget, Idrettsvegen 2, i Molde.

Anne Marie Hareide fra Molde ble på årsmøtet gjenvalgt som leder i Risken. Geir Ståle Sætre (Molde, tidligere vara til styret) og Susanne Friis Pedersen (Tingvoll) ble valgt som nye styremedlemmer for 2 år. Anders Røynstrand (Eide) og Solrunn Hatle (Molde) var ikke på valg, og fortsetter som styremedlemmer i ett år til.

Varamedlemmer til styret for ett år er Karl Wesenberg (Aukra, gjenvalg), Kari Janne Gjøen (Rauma, nyvalg) og Barbara Bjerkan (Aukra, nyvalg).

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, ble det gjennom et utvalg "historiske" bilder markert at Risken har blitt 15 år som forening, og årsmøtet diskuterte tanker og ønsker for årets store arrangement: Høstsopptreffet 2018 som i år arrangeres i Molde og omegn 6. - 9. september.