Årsmøte 2019

Årsmøtet i Risken ble avholdt mandag 11. februar.

Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått, og Anne Marie Hareide ble gjenvalgt som leder for Risken i ett år. Anders Røynstrand (gjenvalgt) og Kari Janne Gjøen (ny, tidligere varamedlem) ble valgt som styremedlemmer. Susanne Friis Pedersen og Geir Ståle Sætre var ikke på valg, og fortsetter 1 år til i styret.

Som varamedlemmer til styret ble valgt Karl Wesenberg (gjenvalg), Ole Magne Stavik (ny) og Roger Nilsen (ny) - alle for 1 år.

Etter årsmøtet kunne de frammøtte nyte soppsuppe og kaker/kaffe, quiz og bildeglimt fra Høstsopptreffet 2018.