Storsopper i Møre og Romsdal

Å kartlegge  storsopp er en interessant og givende hobby. Trives du med å gå i skog og mark, samt er nysgjerrig på artene du ser rundt deg, har du et godt utgangspunkt.

En utrolig flott læringsarena i naturen, om naturen, karplanter og sopp, levevis og samliv, våre vanlige vekster samt fremmede arter, svartlista, og sjeldne arter, rødlista.

I Møre og Romsdal var det tidligere tre regionsanvarlige:
Perry Gunnar Larsen: perrygl@online.no  Sunnmøre.   
John Bjarne Jordal: john.bjarne.jordal@sunndals.net  Nordmøre.
Wenche Eli Johansen: wej@live.no  Romsdal.  

Risken sopp- og nyttevekstforening omfatter Nordmøre og Romsdal og vi samarbeider med flere kunnskaps- og forskningsmiljø, samt universitetenes samlingsmiljø.

Kartleggingsansvarlig i vårt område er i dag Anders Røynstrand. Flere av våre medlemmer er både erfarne og kunnskapsrike botanikere og flere kartlegger både sopp, karplanter og annet av interesse.

Stranda ved Eikesdalsvatnet
Foto: Wenche Eli Johansen

I 2015 la SABIMA sitt årlige fagseminar med kartlegging av storsopp til Molde. Til tross for et ekstremt dårlig soppår, ble det gjort mange funn både av kjente og ukjente arter. Faktisk ble det registrert 2 nye arter for landet og flere nye for fylket. De fleste soppforeningene i landet var representert på seminaret.

Følger du linkene under kan du finne mer informasjon om kartlegging av storsopp:
http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/kartlegging/index.htm

Ønsker du å registrere artsmangfold kan du besøke Artsdatabanken her:
http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx

Opplysninger om utbredelse av sopp i Norge finner du her:
http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/index.html

Risken har også holdt kurs og samlinger i Eikesdal, men også flere i Molde.  Kartlegging er gjort med god hjelp fra dyktige fagansvarlige og interesserte deltagere. Viser til rapportene annet sted på nettsiden vår.