Glimt fra Høstsopptreffet 2018

Høstsopptreffet 2018 ble avviklet i Molde 6. - 9. september. Over 130 deltakere fra hele landet fikk oppleve Molde, Eikesdalen og omegn i fantastisk sensommervær. Tross litt tørre forhold ble det funnet mye sopp, og i skrivende stund er det på Artsobservasjoner.no registrert ca. 1250 funn av nesten 400 sopparter under treffet!

Allerede torsdag kveld var mange på plass i Molde, og fredag morgen gikk turen til Eikesdalen med over 90 deltakere i buss. En stor opplevelse i nydelig vær, ikke minst for de mange tilreisende som fikk sitt første møte med dette unike dalføret. Eikesdalen bød på bra med sopp, og utstillingsbordene på Hotel Alexandra fyltes godt opp.

Lørdag ble det gjennomført 11 ulike turer i Molde og omegnskommuner i variert natur og terreng. Spennende og varierte soppfunn også denne dagen, og det ble studert og registrert helt til det var duket for festmiddag på kvelden. På søndag kom dagen for hjemreise, men mange deltakere fikk seg en sopptur også denne dagen, da vi tok i bruk Moldemarkas soppterreng. Høstsopptreffet ble avsluttet med sopputstilling og soppkontroll på hotellet for alle interesserte.

For oss i Risken var det en opplevelse å få ta imot så mange soppvenner fra hele landet og vise fram vårt området. Vi håper alle hadde en fin langhelg i Nordmøre og Romsdal!

Flere har etterlyst presentasjoner fra Per Marstad og Øyvind Weholt, disse finner dere under (Weholts presentasjon er uten bilder, dette pga. bilderettigheter).

Per Marstad: Rødlistet sopp i Norge

Øyvind Weholt: Leccinum (skrubber) - en gjennomgang av norske arter

 

 

Eikesdalsvatnet