Kartleggingssamling i Surnadal 19. - 22. august

Risken er i år medarrangør for Sabimas tverrfaglige kartleggingssamling, som er lagt til Surnadal:

Kunnskapsløft for naturen på Nordmøre! Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), Risken sopp- og nyttevekstforening, Trondheim sopp- og nyttevekstforening, Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga, Norsk entomologisk forening og Norsk Zoologisk Forening ønsker velkommen til felles kartleggingssamling på Nordmøre.

Fellesturene har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen for erfaringsutveksling og tverrfaglig kartlegging. På kartleggingssamlingen er vi ute og leter etter arter i kulturlandskap, skog og langs vassdrag, artsbestemmer inne med feltbøker og stereolupe/mikroskop, rapporterer i Artsobservasjoner, hører på foredrag og får et lærerikt og inspirerende møte med naturinteresserte fra andre foreninger!

Samlingen vil ha base på Nordmøre folkehøgskule på Skei. Mer informasjon om samlingen og foreløpig program finner du her: https://www.sabima.no/arrangement/felles-kartleggingssamling-pa-nordmore/

 

NB! Påmelding er avsluttet, og kurset er fulltegnet. Har du spørsmål om samlingen, ta kontakt med kartleggingsansvarlig Anders Røynstrand (e-post: andersroeynstrand@hotmail.com)