Risken er årets kartlegger!

Risken ble under årets vintersopptreff i Oslo tildelt prisen "Årets kartlegger 2017"! Prisen er tidligere blitt utdelt til en eller to kartleggere som har utmerket seg for kvalitet og kapasitet. Risken ble honorert for sin samlede innsats - ikke bare i 2017, men over tid slik vi opplever det. Dette setter vi stor pris på, da det er mange av Riskens medlemmer som har gjennomført kartlegging de siste årene, og som har bidratt til å fremme interesse for artskunnskap og rapportering av små og store funn av sopp og andre vekster i vårt område. Kartlegging er en viktig og spennende læringsarena og kunnskapsformidling er en av foreningens viktigste oppgaver!

Fra 2004 ble det i regi av Risken i flere år utarbeidet rapporter med utførlige artslister over funn i forbindelse med soppkurs i Eikesdalen. De første registreringer i Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no) ble gjort i 2008. Sentrale i det tidlige arbeidet var Wenche Eli Johansen, John Bjarne Jordal, Magnar Husby og Geir Gaarder. I Eikesdalen var vi også så heldige ved flere anledninger å få med fagkyndige i norsk og skandinavisk soppmiljø. Dette har vært et stort løft for foreningen.

De siste 5-6 år har kartleggingsarbeidet blitt koordinert av et eget kartleggingsutvalg som har planlagt aktiviteter, søkt kartleggingsmidler og utarbeidet årlige kartleggingsrapporter. Spesielt har Ole Magne Stavik, Odny Stavik og Anne Marie Hareide stått for en omfattende mengde artsfunn som også er rapportert i Artsobservasjoner. I 2017 har kartleggingsutvalget bestått av Anne Marie Hareide, Anders Røynstrand, Odny Stavik, Ole Magne Stavik og Karl Wesenberg.

Prisen gir en fin inspirasjon til videre kartleggingsarbeid: utforsking av både nye og kjente områder på Nordmøre og i Romsdal og kanskje finne arter som sjelden eller ikke er påvist før i vår landsdel. Les mer om turer og kurs under 'Kartlegging' på denne siden!

For kartleggingsutvalget i Risken, Anders Røynstrand (kartleggingsansvarlig)

Med kartleggingsprisen følger et gavekort på 5000 kroner hos Natur og Fritid AS, som selger naturvitenskapelig litteratur, optikk og annet feltutstyr.