Villblomstenes dag 14. juni

Villblomstenes dag er et årlig, fellesnordisk arrangement som i år finner sted søndag 14. juni. Over hele Norden arrangeres blomstervandringer, og i vårt område er det flere muligheter til å bli med på tur på søndag:

MOLDE KOMMUNE: NESSET PRESTEGARD, kl. 12-15
Tur i skogslia under Prestaksla med artsrik edellauvskog og gammel furuskog. https://risken.soppognyttevekster.no/arrangementer/villblomstenes-dag-2020/

SUNNDAL KOMMUNE: OPPDØL, kl. 13-15
Tur langs den gamle vegen langs Oppdølstranda, med tema vegkantflora. Arrangør: Norsk botanisk forening og Naturvernforbundet Møre og Romsdal .
https://botaniskforening.no/kalender/villblomstenes-dag-sunndal

HUSTADVIKA KOMMUNE: SKOTTEN, kl. 14-16
Kort tur langs sandstrand og strandeng ved Tipptua på Skotten.
https://risken.soppognyttevekster.no/arrangementer/villblomstenes-dag-hustadvika/

Mer informasjon om oppmøte og påmelding finner du ved å gå inn på lenkene over. NB! På grunn av smittevernhensyn ber vi alle melde seg på turene på forhånd. På turen i Sunndal blir deltakere registrert med navn og tlf. nr. ved oppmøte.

Vi ønsker alle interesserte velkommen med på tur for å se og lære om vanlige og uvanlige planter, samt sopp, lav og moser.