Om oss

Velkommen til Risken sopp- og nyttevekstforening

"Risken" er en lokalforening tilslutte Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Vår forening ble stiftet 26.november 2002 på Bergmo Ungdomsskole i Molde og det var 19 deltakere på stiftingsmøtet. Den spede begynnelse var venner og bekjente med felles interesse for sopp, og medlemmene ble rekruttert via disse og media.

Risken er en interesseforening med fokus på sopp, på ulike nivå og til ulike formål. Vi har også fokus på biologisk mangfold og nyttevekster.

Sopp er en hobby til glede og nytte. Noen ønsker å lære seg trygge matsopper og bruk av disse i matlaging. Andre ønsker også å bruke sopp til farging av garn, lage papir, og noen kartlegger og registrerer  funn osv. Alt dette er mulig.
De som ønsker det kan få kontrollert soppkurven sin. Denne kontrollen gjøres av en soppsakkyndig. Ta kontakt på tlf med en av våre soppsakkyndige som du finner under Om oss -> Soppsakkyndige.

Ville vekster blir stadig mer aktuelt. Siste årene har vi hatt både kurs og turer.

Ved stiftinga var navnet Risken Molde og omegn soppforening. Første organiserte sopptur var på Skaret høsten 2002 med 16 deltagere. Risken har i dag ca 110 medlemmer og er åpen for alle interesserte. Vi dekker Nordmøre og Romsdal. Navneendring til Risken sopp- og nyttevekstforening ble gjort på årsmøtet 2015.

Risken arbeider for å øke bruk av og øke kunnskapen om sopp og nyttevekster, samt naturopplevelser. Risken ønsker å tilby en rekke aktiviteter for medlemmene og for andre interesserte; kurs, turer, soppkontroller og medlemsmøter.

Medlemskap koster 480 kroner i året. For familiemedlemmer er medlemskontigenten 120 kroner. Som medlem i Risken blir du samtidig medlem i Norges sopp- og nyttevekstforbund og får tilsendt medlemsbladet ”Sopp og nyttevekster” 4 ganger i året.

Du kan melde deg inn ved å fylle ut innmeldingsskjemaet på medlemssiden til Norges sopp- og nyttevekstforbund og velge Risken som medlemsforening. Du kan også melde deg inn ved å bruke talong på informasjonsbrosjyren eller ved å kontakte kontoret til forbundet. Kontoret er åpent mellom kl. 09.00 - 15.00 mandag - torsdag, og du kan ringe dit på telefon 922 66 276. Kontoret til Norges sopp- og nyttevekstforbund er lokalisert i Schweigaards gate 34F, 0191 Oslo.

Det kan alltid være lurt å ta med soppkurven for kontroll hos en soppsakkyndig. Kan du lite om sopp har vi mye å lære deg. Kan du en god del har du muligheten til å utvide "reportoaret". Kom med kurven full av sopp (husk å holde ukjente arter fra hverandre), eller kom uten sopp.

SOPP ER GODT!!!!!!

Før en starter med soppretten, er det greit å vite at:

1 LITER FERSK SOPP

 • veier ca.400g
 • gir 3–4 dl renset, oppskåret sopp
 • tilsvarer 2–3dl sammenkokt sopp
 • gir 40–50 g tørket sopp
 • 3–4 dl renset fersk sopp tilsvarer 2–3 dl hermetisk sopp

Og litt om matverdien av sopp:

 • Sopp inneholder mer enn 90 % vann.
 • 100 g sopp gir gjennomsnittlig 130 kJ ( 30 kcal )
 • Sopp inneholder mineraler som kalium, kalsium, jern, mangan og selen.
 • Når det gjelder innhold av karbohydrater, fett og proteiner, kan sopp sidestilles med gode grønnsaker.
 • Sopp inneholder også litt vitaminer fra B-gruppen og vitamin C.
 • Sopp er rik på fiber, så regelmessig bruk stimulerer tarmvirksomheten.

Men sopp kan være så mye mer enn mat. Se våre aktiviteter, kurs, tidligere aktiviteter og rapporter.