Om kurs

Risken arrangerer og tilbyr ulike kurs for medlemmer og andre interesserte, og for skoler, organisasjoner og bedrifter på forespørsel:

Grunnkurs om sopp:

Kurset varer i 13-15 timer. Som regel fordelt på 3 kurskvelder à 3 timer og en 4. økt med ekskursjon på 4 imer. (Minste krav 5 deltakere)

Alternativt intensivkurs med en dag teori ca 8 timer og en dag på tur 6-7 timer.

Som tittelen sier er dette et begynnerkurs, men det passer også for dem som bare kjenner til og har plukket et par arter, f.eks. kantarell og bleik piggsopp.

Du vil lære de sikre matsoppene og giftsoppene i området og litt om grovsortering av sopp.                                                                                                                         

Du kan studere kursplanen her:  http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/katalog/?nr=9583

Vintergrunnkurs om sopp:

Kurset varer i 15 timer. 9 timer i mars/april + lengre ekskursjon på 6 timer i august. Innhold som vanlig grunnkurs, men mer bruk av bildemateriell.

Påbyggingskurs om sopp:

Kurset varer i 21 timer, som regel fordelt på 5 kurskvelder à 3 timer og en 6. økt med ekskursjon på 6 timer.
Minste krav 5  deltakere.

Det gjør deg sikker i grovgruppering av sopp og innsikt i de viktigste soppslektene. Det Det er en god forberedelse til å ta kurs for soppsakkyndige. 

Du kan studere kursplanen her:  http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/katalog/?nr=9592        

Soppkurs på tur:

8 timer ute i soppskogen, gjerne fordelt på flere økter.

Mål:
Lære de viktigste matsoppene og giftsoppene i turterrenget. Lære å skille skivesopp fra andre soppgrupper. Lære de viktigste andre gruppene og hva som skiller risker og kremler fra andre skivesoppslekter. Utvikle plukkekunnskap, brukskunnskap, miljø- og helsekunnskap.

Målgruppe:
Alle interesserte

Eventuelle merknader:
Kurset kan gjennomføres som ett eller flere dagskurs og/eller flere kveldskurs.
Minste krav 5 deltakere. Du kan studere kursplan her: http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/katalog/?nr=1280 

Soppmatkurs

Nyttevekstkurs

Papir av kjuker

Soppfarging av garn

Kartleggingskurs 

 

Kurspriser vil bli annonsert for det enkelte kurs ved kunngjøring. Kurs vil alltid være rimeligere for medlemmer enn for andre deltakere, men alle er hjertelig velkommen.

Risken ønsker flere soppsakkyndige. Vi vil bistå alle som ønsker eller kan tenke seg å bli soppsakkyndige, så ta gjerne kontakt.

Kurs kan du være med å utforme selv

Vi utformer og stiller med kurs eller tur for foreninger, lag og grupper etter ønske. Disse kursene kan være akkurat så lange som du/dere vil ha dem.

Vi blir enige om prisen underveis i planleggingsfasen, men som et utgangspunkt kan du regne minimum kr 250 pr time + evt kostnader (reise, ekstra praktiske forberedelser m.m.)

Ved spesielt stor deltakelse og/eller mange timer, må en regne med et deltakertillegg.
OBS! Offentlige institusjoner og større bedrifter kr 500 pr time, men ta kontakt så blir vi enig.