Styret

Leder og kasserer:                                                   

Anne Marie Hareide      

mia.hare@online.no                       

mobil: 90 56 21 82

Nestleder:         

Øystein Nergård

esperanza.n@hotmail.com

Tlf. 99726308

Sekretær:     

Sissel Hansen 

sisshans@outlook.com

mobil: 901 31 782     

Styremedlem:                                             

Robert Løvik                                        

robert_lovik@hotmail.com

Mobil: 991 58 775

 

Styremedlem:                                             

Kari Janne Gjøen                                          

kari-janne@hotmail.no                               

Mobil: 40 07 41 80

 

Varamedlem:                                         

Iver Arthur Mittet                     

iver.arthur@gmail.com

Tlf. 91719585

 

Varamedlem:

Karl Wesenberg                                           

karl-we@online.no

Tlf. 90840918

Varamedlem:                                                  

Mathilde Lorentzen                

mathildenl_92@hotmail.com

Mobil:414 42 257