Soppens dag

Hele Norden feirer, hvert år, "Soppens dag"  første søndag i september.

Her i Norge har dagen blitt markert siden 2009. Det er Norges sopp- og nyttevekstforbund som, i samarbeid med sine medlemsforeninger, står for arrangementene. Mange steder er det turer, utstillinger og kontroller. Flere av foreningene har også egne aktiviteter for barn. Alle er velkomne, og det er gratis å være med.

Risken sitt arrangement finner du her

Hvorfor Soppens dag?

Hensikten er å sette fokus på en gruppe organismer som for det meste lever i det skjulte. I Norge finnes rundt 7000 arter av storsopper og soppene spiller en viktig rolle i naturen.
Soppen er en del av det unike samspillet med trær og planter, som ikke kan vokse uten sopp. Sopp er dessuten med på å bryte ned døde trær, kvister barnåler og mye mer. Dette gir igjen næring til nye vekster.

En sopptur kan bringe kulinariske opplevelser, gi mosjon og økt velvære, samt mange fine naturopplevelser.

Vi håper dagen vil gi en inspirasjon til mer kunnskap om sopp og de gledene en sopptur vil gi.
I aktivitetskalenderen (fane på høyre side) vil du finne en oversikt over medlemsforeningenes arrangementer.

Dagen støttes av Miljødirektoratet